maghanap ng salita, tulad ng fob dot:

Warm Cat to warm surprise