maghanap ng salita, tulad ng fob dot:

Old fashioned bag rolling to Old James