maghanap ng salita, tulad ng oprah dollars:

Third Party ro Sham Bo to Thirstmonger